Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghĩa Dũng

Thôn 2 Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi
0255 3822010
c2nghiadung.thanhpho@quangngai.edu.vn