GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn 2 Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi

Email:  c2nghiadung.thanhpho@quangngai.edu.vn

 

 

Hiện tại trường chưa cập nhật, quý khách vui lòng truy cập lại sau

Trân trọng.

 

 

Ban giám hiệu Trường THCS Nghĩa Dũng